Harald Eikesdal

Advokat
Tlf: 52 70 01 50 - mobil: +47 917 22 563
Epost: eikesdal@eikesdal.com


Harald Eikesdal arbeider med forretningsjuridiske saker, med hovedvekt på skatterett, selskapsrett, kontraktsrett og transaksjoner, herunder generasjonsskifter.

Harald Eikesdal var i 1973 ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. I perioden 1973 - 1976 arbeidet han som konsulent/byråsjef i Finansdepartementets skattelovavdeling, og deretter som dommerfullmektig/kst. byfogd hos byfogden i Haugesund i årene 1976 - 1977. Siden 1978 har han drevet advokatpraksis i Haugesund.